Νομική Προστασία

Ένας από τους νεότερους ασφαλιστικούς κλάδους διεθνώς είναι ο Κλάδος της Νομικής Προστασίας. Με τα προγράμματα του κλάδου καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου, όπως είναι π.χ. τα έξοδα δικαστικών επιμελητών, οι αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, οι αμοιβές δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι αποζημιώσεις μαρτύρων, οι αμοιβές πραγματογνωμόνων, οι δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου και πολλά άλλα που πρέπει να πληρωθούν προκειμένου να βρει κανείς το δίκιο του.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!