Ταξινόμηση

€ 156.000

Απόδοση: 3.46 %

85-17846975.jpg

Κωδ: 85-1784

Πωλείται Οικόπεδο 54 τ.μ.

Πάτρα

54 τ.μ. € 2.889 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1784- ΣΚΑΛΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤ ...


€ 156.000

Απόδοση: 3.46 %

Περισσότερα

   17/03/2021

54 τ.μ. € 2.889 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1784- ΣΚΑΛΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤ ...

Περισσότερα

   17/03/2021

profile image  

€ 250.000

(168 € / τ.μ.)

90-12144769.jpg

1486 τ.μ. € 168 / τ.μ.

Κωδ.: 90-1214 - Άγιος Βασίλειος ΡΙΟΝ (Αχαΐα) Πώλη ...


€ 250.000

(168 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/05/2020

1486 τ.μ. € 168 / τ.μ.

Κωδ.: 90-1214 - Άγιος Βασίλειος ΡΙΟΝ (Αχαΐα) Πώλη ...

Περισσότερα

   13/05/2020

profile image  

€ 110.000

Απόδοση: 0 %

85-17342615.jpg

Κωδ: 85-1734

Πωλείται Οικόπεδο 1050 τ.μ.

Παραλίας

1050 τ.μ. € 105 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1734 - ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - Ο ...


€ 110.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   22/02/2021

1050 τ.μ. € 105 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1734 - ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - Ο ...

Περισσότερα

   22/02/2021

profile image  

€ 130.000

(325 € / τ.μ.)

85-17482132.jpg

400 τ.μ. € 325 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1748- ΑΡΟΗ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - Οικόπ ...


€ 130.000

(325 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   02/03/2021

400 τ.μ. € 325 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1748- ΑΡΟΗ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - Οικόπ ...

Περισσότερα

   02/03/2021

profile image  

€ 150.000

(273 € / τ.μ.)

85-17471887.jpg

550 τ.μ. € 273 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1747 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ...


€ 150.000

(273 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   02/03/2021

550 τ.μ. € 273 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1747 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ...

Περισσότερα

   02/03/2021

profile image  

€ 100.000

Απόδοση: 0 %

85-16278920.jpg

Κωδ: 85-1627

Πωλείται Οικόπεδο 6000 τ.μ.

Παραλίας

6000 τ.μ. € 17 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1627- ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ΟΙΚΟΠΕ ...


€ 100.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   24/12/2020

6000 τ.μ. € 17 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1627- ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ΟΙΚΟΠΕ ...

Περισσότερα

   24/12/2020

profile image  

€ 500.000

Απόδοση: 0 %

85-11982169.jpg

Κωδ: 85-1198

Πωλείται Οικόπεδο 12000 τ.μ.

Δυτικής Αχαΐας

12000 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 85-1198- ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ- (Δυτικής Αχαΐ ...


€ 500.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   08/05/2020

12000 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 85-1198- ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ- (Δυτικής Αχαΐ ...

Περισσότερα

   08/05/2020

profile image  

€ 55.000

(181 € / τ.μ.)

90-1333137.jpg

304 τ.μ. € 181 / τ.μ.

Κωδ: 90-1333 -ΠΆΤΡΑ - ΑΡΌΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδ ...


€ 55.000

(181 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   04/11/2020

304 τ.μ. € 181 / τ.μ.

Κωδ: 90-1333 -ΠΆΤΡΑ - ΑΡΌΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδ ...

Περισσότερα

   04/11/2020

profile image  

€ 65.000

(145 € / τ.μ.)

85-1547374.jpg

Κωδ: 85-1547

Πωλείται Οικόπεδο 448 τ.μ.

Μεσσατίδα

448 τ.μ. € 145 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1547 - ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ...


€ 65.000

(145 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   05/10/2020

448 τ.μ. € 145 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1547 - ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ...

Περισσότερα

   05/10/2020

profile image  

€ 55.000

(243 € / τ.μ.)

90-1414320.jpg

226 τ.μ. € 243 / τ.μ.

Κωδ: 90-1414- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙ (Αχαΐα) Πώληση - Οικόπ ...


€ 55.000

(243 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   07/08/2020

226 τ.μ. € 243 / τ.μ.

Κωδ: 90-1414- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙ (Αχαΐα) Πώληση - Οικόπ ...

Περισσότερα

   07/08/2020

profile image  


  • 1