Ταξινόμηση

€ 400.000

(597 € / τ.μ.)

90-13088970.jpg

1 Χώροι € 597 / τ.μ. 670 τ.μ.

Κωδ: 90-1308 -Ριο, Πώληση Κατάστημα (Επαγγελματικ ...


€ 400.000

(597 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   19/06/2020

1 Χώροι € 597 / τ.μ. 670 τ.μ.

Κωδ: 90-1308 -Ριο, Πώληση Κατάστημα (Επαγγελματικ ...

Περισσότερα

   19/06/2020

profile image  

€ 50.000

(1.852 € / τ.μ.)

87-12163015.jpg

Κωδ: 87-1216

Πωλείται Γραφείο 27 τ.μ.

Πάτρα

2 Χώροι € 1.852 / τ.μ. 27 τ.μ.

Κωδ: 87- 1216 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επα ...


€ 50.000

(1.852 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/05/2020

2 Χώροι € 1.852 / τ.μ. 27 τ.μ.

Κωδ: 87- 1216 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επα ...

Περισσότερα

   13/05/2020

profile image  

€ 45.000

Απόδοση: 13.33 %

85-12018320.jpg

1 Χώροι € 600 / τ.μ. 75 τ.μ.

Κωδ: 85-1201- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ- Πάτρα (Α ...


€ 45.000

Απόδοση: 13.33 %

Περισσότερα

   08/05/2020

1 Χώροι € 600 / τ.μ. 75 τ.μ.

Κωδ: 85-1201- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ- Πάτρα (Α ...

Περισσότερα

   08/05/2020

profile image  

€ 75.000

(417 € / τ.μ.)

87-11441253.jpg

3 Χώροι € 417 / τ.μ. 180 τ.μ.

Κωδ: 87-1144 - Τριών Ναυάρχων- Πάτρα (Αχαία) Πώλη ...


€ 75.000

(417 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   26/02/2020

3 Χώροι € 417 / τ.μ. 180 τ.μ.

Κωδ: 87-1144 - Τριών Ναυάρχων- Πάτρα (Αχαία) Πώλη ...

Περισσότερα

   26/02/2020

profile image  

€ 26.000

Απόδοση: 0 %

85-8763552.jpg

Κωδ: 85-876

Πωλείται Γραφείο 26 τ.μ.

Πάτρα

1 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδ: 85- 876 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επαγ ...


€ 26.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   17/08/2019

1 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδ: 85- 876 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επαγ ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 20.000

(250 € / τ.μ.)

85-8745003.jpg

€ 250 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 85-874 - Υψηλά Αλώνια -Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...


€ 20.000

(250 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   17/08/2019

0 Χώροι € 250 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 85-874 - Υψηλά Αλώνια -Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 25.000

(217 € / τ.μ.)

85-7272031.jpg

€ 217 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδ: 85-727 - Αγία Σοφία- Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...


€ 25.000

(217 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   21/05/2019

0 Χώροι € 217 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδ: 85-727 - Αγία Σοφία- Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...

Περισσότερα

   21/05/2019

profile image  

€ 120.000

(800 € / τ.μ.)

1-51115591.jpeg

3 Χώροι € 800 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδ: 30360 -Κοτρώνι (Αχαία) - Πώληση Γραφεία (Επα ...


€ 120.000

(800 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   24/01/2019

3 Χώροι € 800 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδ: 30360 -Κοτρώνι (Αχαία) - Πώληση Γραφεία (Επα ...

Περισσότερα

   24/01/2019

profile image  

€ 100.000

Απόδοση: 0 %

1-40848111.jpeg

1 Χώροι € 556 / τ.μ. 180 τ.μ.

Κωδ:30162 - Πάτρα- Ζαβλάνι, Πώληση Κατάστημα (Επα ...


€ 100.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1 Χώροι € 556 / τ.μ. 180 τ.μ.

Κωδ:30162 - Πάτρα- Ζαβλάνι, Πώληση Κατάστημα (Επα ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

Πολυτελές

€ 65.000

(260 € / τ.μ.)

1-1296771.jpeg

Κωδ: 1-129

Πωλείται Κατάστημα 250 τ.μ.

Δυτικής Αχαΐας

1 Χώροι € 260 / τ.μ. 250 τ.μ.

...


€ 65.000

(260 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   18/01/2019

1 Χώροι € 260 / τ.μ. 250 τ.μ.

...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  


  • 1