Ταξινόμηση

€ 100.000

Απόδοση: 0 %

85-16278920.jpg

Κωδ: 85-1627

Πωλείται Οικόπεδο 6000 τ.μ.

Παραλίας

6000 τ.μ. € 17 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1627- ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ΟΙΚΟΠΕ ...


€ 100.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   24/12/2020

6000 τ.μ. € 17 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1627- ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ΟΙΚΟΠΕ ...

Περισσότερα

   24/12/2020

profile image  

€ 500.000

Απόδοση: 0 %

85-11982169.jpg

Κωδ: 85-1198

Πωλείται Οικόπεδο 12000 τ.μ.

Δυτικής Αχαΐας

12000 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 85-1198- ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ- (Δυτικής Αχαΐ ...


€ 500.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   08/05/2020

12000 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 85-1198- ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ- (Δυτικής Αχαΐ ...

Περισσότερα

   08/05/2020

profile image  

€ 55.000

(181 € / τ.μ.)

90-1333137.jpg

304 τ.μ. € 181 / τ.μ.

Κωδ: 90-1333 -ΠΆΤΡΑ - ΑΡΌΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδ ...


€ 55.000

(181 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   04/11/2020

304 τ.μ. € 181 / τ.μ.

Κωδ: 90-1333 -ΠΆΤΡΑ - ΑΡΌΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδ ...

Περισσότερα

   04/11/2020

profile image  

€ 65.000

(145 € / τ.μ.)

85-1547374.jpg

Κωδ: 85-1547

Πωλείται Οικόπεδο 448 τ.μ.

Μεσσατίδα

448 τ.μ. € 145 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1547 - ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ...


€ 65.000

(145 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   05/10/2020

448 τ.μ. € 145 / τ.μ.

Κωδ.: 85-1547 - ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) ΠΩΛΗΣΗ - ...

Περισσότερα

   05/10/2020

profile image  

€ 55.000

(243 € / τ.μ.)

90-1414320.jpg

226 τ.μ. € 243 / τ.μ.

Κωδ: 90-1414- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙ (Αχαΐα) Πώληση - Οικόπ ...


€ 55.000

(243 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   07/08/2020

226 τ.μ. € 243 / τ.μ.

Κωδ: 90-1414- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙ (Αχαΐα) Πώληση - Οικόπ ...

Περισσότερα

   07/08/2020

profile image  

€ 120.000

Απόδοση: 0 %

85-8794609.jpg

432 τ.μ. € 278 / τ.μ.

Κωδ: 85-879- Άνω Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οι ...


€ 120.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   17/08/2019

432 τ.μ. € 278 / τ.μ.

Κωδ: 85-879- Άνω Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οι ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 230.000

Απόδοση: 4.17 %

85-11507471.jpg

2000 τ.μ. € 115 / τ.μ.

Κωδ: 85-1150- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...


€ 230.000

Απόδοση: 4.17 %

Περισσότερα

   03/03/2020

2000 τ.μ. € 115 / τ.μ.

Κωδ: 85-1150- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...

Περισσότερα

   03/03/2020

profile image  

€ 65.000

(93 € / τ.μ.)

87-12155956.jpg

700 τ.μ. € 93 / τ.μ.

Κωδ: 87-1215 Βούντενη(Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο (Εκ ...


€ 65.000

(93 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/05/2020

700 τ.μ. € 93 / τ.μ.

Κωδ: 87-1215 Βούντενη(Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο (Εκ ...

Περισσότερα

   13/05/2020

profile image  

€ 150.000

(124 € / τ.μ.)

90-14025897.jpg

Κωδ: 90-1402

Πωλείται Οικόπεδο 1206 τ.μ.

Βραχναίικα

1206 τ.μ. € 124 / τ.μ.

Κωδ: 90-1402 Βραχναιικα-Τσουκαλαίικα (Αχαΐα) Πώλη ...


€ 150.000

(124 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   04/08/2020

1206 τ.μ. € 124 / τ.μ.

Κωδ: 90-1402 Βραχναιικα-Τσουκαλαίικα (Αχαΐα) Πώλη ...

Περισσότερα

   04/08/2020

profile image  

€ 200.000

(133 € / τ.μ.)

90-13767830.jpg

1500 τ.μ. € 133 / τ.μ.

Κωδ: 90-1376 - ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ-(Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο ...


€ 200.000

(133 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   23/07/2020

1500 τ.μ. € 133 / τ.μ.

Κωδ: 90-1376 - ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ-(Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο ...

Περισσότερα

   23/07/2020

profile image  


  • 1