Ταξινόμηση

€ 130.000

(89 € / τ.μ.)

90-12522112.jpg

1460 τ.μ. € 89 / τ.μ.

Κωδ: 90-1252- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...


€ 130.000

(89 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   27/05/2020

1460 τ.μ. € 89 / τ.μ.

Κωδ: 90-1252- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...

Περισσότερα

   27/05/2020

profile image  

€ 80.000

(22 € / τ.μ.)

90-1223303.jpg

3600 τ.μ. € 22 / τ.μ.

Κωδ: 90-1223 Άνω Καστρίτσι (Αχαΐα) Πώληση - Οικόπ ...


€ 80.000

(22 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   15/05/2020

3600 τ.μ. € 22 / τ.μ.

Κωδ: 90-1223 Άνω Καστρίτσι (Αχαΐα) Πώληση - Οικόπ ...

Περισσότερα

   15/05/2020

profile image  

€ 250.000

(168 € / τ.μ.)

90-12144769.jpg

1486 τ.μ. € 168 / τ.μ.

Κωδ: 90-1214 - Άγιο βασίλειος ΡΙΟΝ (Αχαΐα) Πώληση ...


€ 250.000

(168 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/05/2020

1486 τ.μ. € 168 / τ.μ.

Κωδ: 90-1214 - Άγιο βασίλειος ΡΙΟΝ (Αχαΐα) Πώληση ...

Περισσότερα

   13/05/2020

profile image  

€ 78.000

(111 € / τ.μ.)

87-12155956.jpg

700 τ.μ. € 111 / τ.μ.

Κωδ: 87-1215 Βούντενη(Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο (Εκ ...


€ 78.000

(111 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/05/2020

700 τ.μ. € 111 / τ.μ.

Κωδ: 87-1215 Βούντενη(Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο (Εκ ...

Περισσότερα

   13/05/2020

profile image  

€ 500.000

Απόδοση: 0 %

85-11982169.jpg

Κωδ: 85-1198

Πωλείται Οικόπεδο 12000 τ.μ.

Δυτικής Αχαΐας

12000 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 85-1198- ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ- (Δυτικής Αχαΐ ...


€ 500.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   08/05/2020

12000 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 85-1198- ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ- (Δυτικής Αχαΐ ...

Περισσότερα

   08/05/2020

profile image  

€ 55.000

(322 € / τ.μ.)

87-11702454.jpg

171 τ.μ. € 322 / τ.μ.

Κωδ: 87-1170-ΡΙΟ(Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτάσεις ...


€ 55.000

(322 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   16/03/2020

171 τ.μ. € 322 / τ.μ.

Κωδ: 87-1170-ΡΙΟ(Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτάσεις ...

Περισσότερα

   16/03/2020

profile image  

€ 85.000

Απόδοση: 3.53 %

1-9553551.jpeg

1508 τ.μ. € 56 / τ.μ.

Κωδ: 1-95- ΑΙΓΙΟ- ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ (Αχαΐα) Πώληση Οι ...


€ 85.000

Απόδοση: 3.53 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1508 τ.μ. € 56 / τ.μ.

Κωδ: 1-95- ΑΙΓΙΟ- ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ (Αχαΐα) Πώληση Οι ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 25.000

(42 € / τ.μ.)

87-11605478.jpg

Κωδ: 87-1160

Πωλείται Οικόπεδο 600 τ.μ.

Μεσσατίδα

600 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 87-1160 Καλλιθέα (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο ( ...


€ 25.000

(42 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/03/2020

600 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 87-1160 Καλλιθέα (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο ( ...

Περισσότερα

   06/03/2020

profile image  

€ 230.000

Απόδοση: 4.17 %

85-11507471.jpg

2000 τ.μ. € 115 / τ.μ.

Κωδ: 85-1150- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...


€ 230.000

Απόδοση: 4.17 %

Περισσότερα

   03/03/2020

2000 τ.μ. € 115 / τ.μ.

Κωδ: 85-1150- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...

Περισσότερα

   03/03/2020

profile image  

€ 180.000

Απόδοση: 0 %

85-11288311.jpg

Κωδ: 85-1128

Πωλείται Οικόπεδο 3000 τ.μ.

Ωλένια

3000 τ.μ. € 60 / τ.μ.

Κωδ: 85-1128- ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...


€ 180.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   14/02/2020

3000 τ.μ. € 60 / τ.μ.

Κωδ: 85-1128- ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...

Περισσότερα

   14/02/2020

profile image  


  • 1