Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 12.900

Απόδοση: 15.81 %

87-12365102.jpg

Κωδ: 87-1236

Πωλείται Γκαρσονιέρα 24 τ.μ.

Πάτρα Υψηλά Αλώνια

1 Δωμ. 0 wc 24 τ.μ.

Κωδ.: 87-1236 - Πάτρα - ΟΜΟΝΟΙΑ (Αχαΐα) Πώληση (Κ ...


€ 12.900

Απόδοση: 15.81 %

Περισσότερα

   12/08/2020

1 Δωμ. 0 wc 24 τ.μ.

Κωδ.: 87-1236 - Πάτρα - ΟΜΟΝΟΙΑ (Αχαΐα) Πώληση (Κ ...

Περισσότερα

   12/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 52.000

(1.238 € / τ.μ.)

90-1420479.jpg

1 Δωμ. 1 wc 42 τ.μ.

Κωδ: 90-1420 - Κέντρο - Πάτρα (Αχαΐα) - ΠΩΛΗΣΗ - ...


€ 52.000

(1.238 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   11/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 42 τ.μ.

Κωδ: 90-1420 - Κέντρο - Πάτρα (Αχαΐα) - ΠΩΛΗΣΗ - ...

Περισσότερα

   11/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 15.900

(379 € / τ.μ.)

90-12318839.jpg

1 Δωμ. 1 wc 42 τ.μ.

Κωδ: 90-1231- ΤΕΙ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ(Αχαΐα) Πώληση - Δίχωρη ...


€ 15.900

(379 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   18/05/2020

1 Δωμ. 1 wc 42 τ.μ.

Κωδ: 90-1231- ΤΕΙ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ(Αχαΐα) Πώληση - Δίχωρη ...

Περισσότερα

   18/05/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 90.000

(1.084 € / τ.μ.)

87-7477563.jpg

2 Δωμ. 1 wc 83 τ.μ.

Κωδ: 87-747 - Πάτρα- Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση Τριάρι ...


€ 90.000

(1.084 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   30/05/2019

2 Δωμ. 1 wc 83 τ.μ.

Κωδ: 87-747 - Πάτρα- Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση Τριάρι ...

Περισσότερα

   30/05/2019

profile image  

Φοιτητικό

€ 270.000

Απόδοση: 0 %

85-111114.jpg

2 Δωμ. 1 wc 300 τ.μ.

Κωδ: 85-1111- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (Αχαΐα) ΠΏΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑ ...


€ 270.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   29/01/2020

2 Δωμ. 1 wc 300 τ.μ.

Κωδ: 85-1111- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (Αχαΐα) ΠΏΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑ ...

Περισσότερα

   29/01/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 199.000

Απόδοση: 0 %

1-11774792.jpeg

5 Δωμ. 2 wc 300 τ.μ.

Κωδ: 90434- ΑΙΓΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) ΠΏΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟ ...


€ 199.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

5 Δωμ. 2 wc 300 τ.μ.

Κωδ: 90434- ΑΙΓΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) ΠΏΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟ ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

Φοιτητικό

€ 56.000

(1.000 € / τ.μ.)

87-11194181.jpg

1 Δωμ. 1 wc 56 τ.μ.

Κωδ: 87-1119 Ζαβλάνι - Πάτρα (Αχαΐα) Πώληση - ΔΥΑ ...


€ 56.000

(1.000 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   03/02/2020

1 Δωμ. 1 wc 56 τ.μ.

Κωδ: 87-1119 Ζαβλάνι - Πάτρα (Αχαΐα) Πώληση - ΔΥΑ ...

Περισσότερα

   03/02/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 55.000

Απόδοση: 6.55 %

1-42859811.jpeg

2 Δωμ. 1 wc 84 τ.μ.

Κωδ.: 1-428 -Υψηλά Αλώνια- Πάτρα (Αχαΐα) Πώληση- ...


€ 55.000

Απόδοση: 6.55 %

Περισσότερα

   18/01/2019

2 Δωμ. 1 wc 84 τ.μ.

Κωδ.: 1-428 -Υψηλά Αλώνια- Πάτρα (Αχαΐα) Πώληση- ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

Φοιτητικό

€ 32.000

Απόδοση: 10.13 %

85-12743911.jpg

1 Δωμ. 1 wc 25 τ.μ.

Κωδ.: 85-1274 - Πάτρα - Υψηλά Αλώνια (Αχαΐα) Πώλη ...


€ 32.000

Απόδοση: 10.13 %

Περισσότερα

   05/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 25 τ.μ.

Κωδ.: 85-1274 - Πάτρα - Υψηλά Αλώνια (Αχαΐα) Πώλη ...

Περισσότερα

   05/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 53.000

Απόδοση: 6.79 %

85-9657861.jpg

1 Δωμ. 1 wc 57 τ.μ.

Κωδ: 85-965 - Άγιος Διονύσιος- (Αχαΐα) Πώληση ΔΥΑ ...


€ 53.000

Απόδοση: 6.79 %

Περισσότερα

   18/10/2019

1 Δωμ. 1 wc 57 τ.μ.

Κωδ: 85-965 - Άγιος Διονύσιος- (Αχαΐα) Πώληση ΔΥΑ ...

Περισσότερα

   18/10/2019

profile image  


  • 1