Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 500

87-17424165.jpg

2 Δωμ. 1 wc 63 τ.μ.

Κωδ: 87-- ΚΕΝΤΡΟ- ΠΑΤΡΑ (Αχαΐα) Ενοικίαση (Κατοικ ...


€ 500

Περισσότερα

   24/02/2021

2 Δωμ. 1 wc 63 τ.μ.

Κωδ: 87-- ΚΕΝΤΡΟ- ΠΑΤΡΑ (Αχαΐα) Ενοικίαση (Κατοικ ...

Περισσότερα

   24/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

87-17415489.jpg

1 Δωμ. 1 wc 63 τ.μ.

Κωδ.: 87-1741- Καστελλόκαμπος-ΠΑΤΡΑΣ -(Αχαΐα)ΕΥΡΥ ...


€ 250

Περισσότερα

   24/02/2021

1 Δωμ. 1 wc 63 τ.μ.

Κωδ.: 87-1741- Καστελλόκαμπος-ΠΑΤΡΑΣ -(Αχαΐα)ΕΥΡΥ ...

Περισσότερα

   24/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 300

87-17391786.jpg

1 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ.: 87-1739- Αγυιά-ΠΑΤΡΑΣ -(Αχαΐα)ΕΥΡΥΧΩΡΗ Κατο ...


€ 300

Περισσότερα

   24/02/2021

1 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ.: 87-1739- Αγυιά-ΠΑΤΡΑΣ -(Αχαΐα)ΕΥΡΥΧΩΡΗ Κατο ...

Περισσότερα

   24/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 300

85-17358619.jpg

2 Δωμ. 1 wc 75 τ.μ.

Κωδ.: 85-1735 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ- (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 300

Περισσότερα

   22/02/2021

2 Δωμ. 1 wc 75 τ.μ.

Κωδ.: 85-1735 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ- (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   22/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 220

85-17361176.jpg

1 Δωμ. 1 wc 27 τ.μ.

Κωδ.: 85-1736 - Πλατεία Ομονοίας - ΠΑΤΡΑ (Αχαΐα) ...


€ 220

Περισσότερα

   22/02/2021

1 Δωμ. 1 wc 27 τ.μ.

Κωδ.: 85-1736 - Πλατεία Ομονοίας - ΠΑΤΡΑ (Αχαΐα) ...

Περισσότερα

   22/02/2021

profile image  

€ 450

87-17278044.jpg

2 Δωμ. 1 wc 98 τ.μ.

Κωδ.: 87-1727 -Αγυιά Πατρών (Αχαΐα) Ενοικίαση-ΤΡΙ ...


€ 450

Περισσότερα

   16/02/2021

2 Δωμ. 1 wc 98 τ.μ.

Κωδ.: 87-1727 -Αγυιά Πατρών (Αχαΐα) Ενοικίαση-ΤΡΙ ...

Περισσότερα

   16/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 350

85-9897448.jpg

2 Δωμ. 1 wc 67 τ.μ.

Κωδ: 85-989 - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ- ΠΑΤΡΑ (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 350

Περισσότερα

   22/02/2021

2 Δωμ. 1 wc 67 τ.μ.

Κωδ: 85-989 - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ- ΠΑΤΡΑ (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   22/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

85-14773045.jpg

2 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ.: 85-1477 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ - Πάτρα (Αχα ...


€ 250

Περισσότερα

   09/01/2021

2 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ.: 85-1477 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ - Πάτρα (Αχα ...

Περισσότερα

   09/01/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

85-17167446.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ.: 85-1716 - Πάτρα- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...


€ 200

Περισσότερα

   11/02/2021

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ.: 85-1716 - Πάτρα- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...

Περισσότερα

   11/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 280

85-13904963.jpg

1 Δωμ. 1 wc 53 τ.μ.

Κωδ: 85-1390- ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ - (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 280

Περισσότερα

   09/02/2021

1 Δωμ. 1 wc 53 τ.μ.

Κωδ: 85-1390- ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ - (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   09/02/2021

profile image  


  • 1