Ταξινόμηση

€ 4.500

90-13199057.jpg

3 Χώροι € 2 / τ.μ. 3000 τ.μ.

Κωδ: 90-1319 - Ρίο- ΚΕΝΤΡΟ - Ενοικίαση Κατάστημα ...


€ 4.500

Περισσότερα

   25/06/2020

3 Χώροι € 2 / τ.μ. 3000 τ.μ.

Κωδ: 90-1319 - Ρίο- ΚΕΝΤΡΟ - Ενοικίαση Κατάστημα ...

Περισσότερα

   25/06/2020

profile image  

€ 1.000

85-12947301.jpg

2 Χώροι € 23 / τ.μ. 43 τ.μ.

Κωδ: 85-1294 -Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ- Ενοικίαση Κατάστημα ( ...


€ 1.000

Περισσότερα

   12/06/2020

2 Χώροι € 23 / τ.μ. 43 τ.μ.

Κωδ: 85-1294 -Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ- Ενοικίαση Κατάστημα ( ...

Περισσότερα

   12/06/2020

profile image  

€ 150

85-1283241.jpg

1 Χώροι € 9 / τ.μ. 16 τ.μ.

Κωδ: 85-1283-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ- (Αχαία) - Ενοικίαση Κατά ...


€ 150

Περισσότερα

   06/06/2020

1 Χώροι € 9 / τ.μ. 16 τ.μ.

Κωδ: 85-1283-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ- (Αχαία) - Ενοικίαση Κατά ...

Περισσότερα

   06/06/2020

profile image