Ταξινόμηση

€ 100

85-17835285.jpg

1 Χώροι € 13 / τ.μ. 8 τ.μ.

Κωδ: 85-1783 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 100

Περισσότερα

   16/03/2021

1 Χώροι € 13 / τ.μ. 8 τ.μ.

Κωδ: 85-1783 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   16/03/2021

profile image  

€ 500

87-18218233.jpg

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 87-1821 -Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ- Ενοικίαση Κατάστημα ( ...


€ 500

Περισσότερα

   06/04/2021

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 87-1821 -Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ- Ενοικίαση Κατάστημα ( ...

Περισσότερα

   06/04/2021

profile image  

€ 480

87-17998877.jpg

4 Χώροι € 4 / τ.μ. 110 τ.μ.

87-1799 Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Γραφείο, (Επαγγ ...


€ 480

Περισσότερα

   26/03/2021

4 Χώροι € 4 / τ.μ. 110 τ.μ.

87-1799 Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Γραφείο, (Επαγγ ...

Περισσότερα

   26/03/2021

profile image  

€ 600

85-17812008.jpg

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 174 τ.μ.

Κωδ.: 85-1781 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 600

Περισσότερα

   16/03/2021

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 174 τ.μ.

Κωδ.: 85-1781 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   16/03/2021

profile image  

Προτεινόμενο

€ 1.500

85-177922.jpg

2 Χώροι € 4 / τ.μ. 338 τ.μ.

Κωδ.: 85-1779 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 1.500

Περισσότερα

   16/03/2021

2 Χώροι € 4 / τ.μ. 338 τ.μ.

Κωδ.: 85-1779 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   16/03/2021

profile image  

Προτεινόμενο

€ 350

85-7735341.jpg

1 Χώροι € 12 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδ: 85-773 -Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ- Ενοικίαση Κατάστημα (Ε ...


€ 350

Περισσότερα

   14/06/2019

1 Χώροι € 12 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδ: 85-773 -Πάτρα ΚΕΝΤΡΟ- Ενοικίαση Κατάστημα (Ε ...

Περισσότερα

   14/06/2019

profile image  

€ 200

85-17389970.jpg

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ: 85-1738 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 200

Περισσότερα

   23/02/2021

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ: 85-1738 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   23/02/2021

profile image  

€ 230

85-17407990.jpg

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 39 τ.μ.

Κωδ: 85-1740 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 230

Περισσότερα

   24/02/2021

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 39 τ.μ.

Κωδ: 85-1740 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   24/02/2021

profile image  

€ 1.300

87-8118618.jpg

€ 2 / τ.μ. 525 τ.μ.

Κωδ: 87-811 - Συχαινά(Αχαία) - Ενοικίαση Κατάστημ ...


€ 1.300

Περισσότερα

   08/07/2019

0 Χώροι € 2 / τ.μ. 525 τ.μ.

Κωδ: 87-811 - Συχαινά(Αχαία) - Ενοικίαση Κατάστημ ...

Περισσότερα

   08/07/2019

profile image  

€ 200

87-17184250.jpg

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 24 τ.μ.

Κωδ.: 87-1718 - Πάτρα Κέντρο- (Αχαία) - Ενοικίαση ...


€ 200

Περισσότερα

   11/02/2021

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 24 τ.μ.

Κωδ.: 87-1718 - Πάτρα Κέντρο- (Αχαία) - Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   11/02/2021

profile image  


  • 1