Ταξινόμηση

€ 200

87-16394226.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 44 τ.μ.

Κωδ.: 87-1639 - Πράτσικας - (Αχαία) - Ενοικίαση Κ ...


€ 200

Περισσότερα

   07/01/2021

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 44 τ.μ.

Κωδ.: 87-1639 - Πράτσικας - (Αχαία) - Ενοικίαση Κ ...

Περισσότερα

   07/01/2021

profile image  

€ 190

87-16383728.jpg

1 Χώροι € 6 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδ.: 87-1638 - Σκαγιοπούλειο - (Αχαία) - Ενοικί ...


€ 190

Περισσότερα

   07/01/2021

1 Χώροι € 6 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδ.: 87-1638 - Σκαγιοπούλειο - (Αχαία) - Ενοικί ...

Περισσότερα

   07/01/2021

profile image  

€ 350

85-1046122.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 70 τ.μ.

Κωδ.: 85-1046- ΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...


€ 350

Περισσότερα

   07/12/2020

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 70 τ.μ.

Κωδ.: 85-1046- ΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...

Περισσότερα

   07/12/2020

profile image  

Πολυτελές

€ 250

1-13686611.jpeg

3 Χώροι € 1 / τ.μ. 230 τ.μ.

Κωδ: 1-136 -Πάτρα - ΜΠΕΓΟΥΛΆΚΙ , Ενοικίαση ΑΠΟΘΉΚ ...


€ 250

Περισσότερα

   18/01/2019

3 Χώροι € 1 / τ.μ. 230 τ.μ.

Κωδ: 1-136 -Πάτρα - ΜΠΕΓΟΥΛΆΚΙ , Ενοικίαση ΑΠΟΘΉΚ ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 330

85-15881651.jpg

1 Χώροι € 10 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ.: 85-1588 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικία ...


€ 330

Περισσότερα

   23/10/2020

1 Χώροι € 10 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ.: 85-1588 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικία ...

Περισσότερα

   23/10/2020

profile image  

€ 200

90-15709797.jpg

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 65 τ.μ.

Κωδ: 90-1570 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...


€ 200

Περισσότερα

   14/10/2020

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 65 τ.μ.

Κωδ: 90-1570 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   14/10/2020

profile image  

€ 320

90-15694837.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 90-1569 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...


€ 320

Περισσότερα

   14/10/2020

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 90-1569 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   14/10/2020

profile image  

€ 350

90-15531630.jpg

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 86 τ.μ.

Κωδ: 90-1553 - Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Επαγγελμ ...


€ 350

Περισσότερα

   06/10/2020

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 86 τ.μ.

Κωδ: 90-1553 - Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Επαγγελμ ...

Περισσότερα

   06/10/2020

profile image  

€ 1.500

90-15385757.jpg

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 200 τ.μ.

Κωδ: 90-1538 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ενοικίαση Κατάστημα (Επ ...


€ 1.500

Περισσότερα

   01/10/2020

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 200 τ.μ.

Κωδ: 90-1538 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ενοικίαση Κατάστημα (Επ ...

Περισσότερα

   01/10/2020

profile image  

€ 200

1-40074021.jpeg

2 Χώροι € 3 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 80111 -Πάτρα - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Ενοικίαση Κατάστη ...


€ 200

Περισσότερα

   18/01/2019

2 Χώροι € 3 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 80111 -Πάτρα - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Ενοικίαση Κατάστη ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  


  • 1