Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 300

85-14255871.jpg

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ.: 85-1425 - Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ...


€ 300

Περισσότερα

   13/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ.: 85-1425 - Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

87-11907365.jpg

Κωδ: 87-1190

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 30 τ.μ.

Πάτρα Νοσοκομείο

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-1190-Ενοικίαση - Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας ...


€ 250

Περισσότερα

   13/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-1190-Ενοικίαση - Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image  

Πολυτελές

€ 650

85-14221770.jpg

3 Δωμ. 2 wc 110 τ.μ.

Κωδ: 85-1422- ΡΙΟΝ Πατρών (Αχαΐα) Ενοικίαση ΜΕΖΟΝ ...


€ 650

Περισσότερα

   12/08/2020

3 Δωμ. 2 wc 110 τ.μ.

Κωδ: 85-1422- ΡΙΟΝ Πατρών (Αχαΐα) Ενοικίαση ΜΕΖΟΝ ...

Περισσότερα

   12/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 270

85-140748.jpg

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Κωδ: 85-1407- Έξω Αγυιά - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 270

Περισσότερα

   05/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Κωδ: 85-1407- Έξω Αγυιά - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   05/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 230

85-14173502.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1417- Πάτρα - Έξω Αγυιά (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 230

Περισσότερα

   10/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1417- Πάτρα - Έξω Αγυιά (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   10/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 220

1-50780191.jpeg

1 Δωμ. 1 wc 39 τ.μ.

Κωδ: 1-507- Κοτρώνι - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση - Δ ...


€ 220

Περισσότερα

   29/07/2020

1 Δωμ. 1 wc 39 τ.μ.

Κωδ: 1-507- Κοτρώνι - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση - Δ ...

Περισσότερα

   29/07/2020

profile image  

Πολυτελές

€ 500

87-1383931.jpg

1 Δωμ. 1 wc 42 τ.μ.

Κωδ: 87-1383- Κέντρο - Πάτρα (Αχαΐα) - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ...


€ 500

Περισσότερα

   27/07/2020

1 Δωμ. 1 wc 42 τ.μ.

Κωδ: 87-1383- Κέντρο - Πάτρα (Αχαΐα) - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ...

Περισσότερα

   27/07/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

87-12889397.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-1288 - Ενοικίαση- Κουκούλι (Αχαΐα) Γκαρσο ...


€ 250

Περισσότερα

   10/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-1288 - Ενοικίαση- Κουκούλι (Αχαΐα) Γκαρσο ...

Περισσότερα

   10/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 230

85-14069932.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1406- Πάτρα-ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ - Μέσα Αγυι ...


€ 230

Περισσότερα

   04/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1406- Πάτρα-ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ - Μέσα Αγυι ...

Περισσότερα

   04/08/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

85-13996446.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1399- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίασ ...


€ 250

Περισσότερα

   01/08/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1399- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   01/08/2020

profile image  


  • 1