Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 380

85-18761296.jpg

1 Δωμ. 1 wc 46 τ.μ.

Κωδ.:85-1876 - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ -(Αχαΐα) Ενοικίαση-ΝΕΟΔ ...


€ 380

Περισσότερα

   06/05/2021

1 Δωμ. 1 wc 46 τ.μ.

Κωδ.:85-1876 - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ -(Αχαΐα) Ενοικίαση-ΝΕΟΔ ...

Περισσότερα

   06/05/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 400

87-18782696.jpg

1 Δωμ. 1 wc 48 τ.μ.

Κωδ: 87-1878-Ενοικίαση - Πυροσβεστείο - Πάτρα (Αχ ...


€ 400

Περισσότερα

   07/05/2021

1 Δωμ. 1 wc 48 τ.μ.

Κωδ: 87-1878-Ενοικίαση - Πυροσβεστείο - Πάτρα (Αχ ...

Περισσότερα

   07/05/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

85-18701303.jpg

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ.: 85-1870 - ΨΑΡΟΦΑΙ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 200

Περισσότερα

   28/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ.: 85-1870 - ΨΑΡΟΦΑΙ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   28/04/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 450

85-1874631.jpg

Κωδ: 85-1874

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 60 τ.μ.

Πάτρα Πάτρα - Κέντρο

1 Δωμ. 1 wc 60 τ.μ.

Κωδ.: 85-1874- Κέντρο Πάτρας - (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 450

Περισσότερα

   29/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 60 τ.μ.

Κωδ.: 85-1874- Κέντρο Πάτρας - (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   29/04/2021

profile image  

€ 260

85-18712442.jpg

1 Δωμ. 1 wc 50 τ.μ.

Κωδ.: 85-1871 - Κέντρο Πάτρας (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...


€ 260

Περισσότερα

   28/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 50 τ.μ.

Κωδ.: 85-1871 - Κέντρο Πάτρας (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...

Περισσότερα

   28/04/2021

profile image  

€ 300

85-18694367.jpg

2 Δωμ. 1 wc 89 τ.μ.

Κωδ: 85-1869- ΨΑΡΟΦΑΙ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...


€ 300

Περισσότερα

   28/04/2021

2 Δωμ. 1 wc 89 τ.μ.

Κωδ: 85-1869- ΨΑΡΟΦΑΙ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...

Περισσότερα

   28/04/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 320

87-1295319.jpg

1 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ: 87-1295-Ενοικίαση - Ζαβλάνι - Πάτρα (Αχαΐα) ...


€ 320

Περισσότερα

   11/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ: 87-1295-Ενοικίαση - Ζαβλάνι - Πάτρα (Αχαΐα) ...

Περισσότερα

   11/04/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 400

87-11942830.jpg

Κωδ: 87-1194

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 50 τ.μ.

Πάτρα Πάτρα - Κέντρο

1 Δωμ. 1 wc 50 τ.μ.

Κωδ:87-1194 - Πάτρα - Κέντρο (Αχαΐα) Ενοικίαση ΔΥ ...


€ 400

Περισσότερα

   26/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 50 τ.μ.

Κωδ:87-1194 - Πάτρα - Κέντρο (Αχαΐα) Ενοικίαση ΔΥ ...

Περισσότερα

   26/04/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

87-18682881.jpg

Κωδ: 87-1868

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 40 τ.μ.

Πάτρα Πυροσβεστείο

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Κωδ.: 87-1868 -Πάτρα Πυροσβεστείο (Αχαΐα) Ενοικία ...


€ 250

Περισσότερα

   26/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Κωδ.: 87-1868 -Πάτρα Πυροσβεστείο (Αχαΐα) Ενοικία ...

Περισσότερα

   26/04/2021

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

87-18357878.jpg

1 Δωμ. 1 wc 33 τ.μ.

Κωδ.: 87-1835 -Πάτρα Πυροσβεστείο (Αχαΐα) Ενοικία ...


€ 200

Περισσότερα

   09/04/2021

1 Δωμ. 1 wc 33 τ.μ.

Κωδ.: 87-1835 -Πάτρα Πυροσβεστείο (Αχαΐα) Ενοικία ...

Περισσότερα

   09/04/2021

profile image  


  • 1