Ταξινόμηση
Φοιτητικό

230 € 210

87-7111007.jpg

1 Δωμ. 1 wc 32 τ.μ.

Κωδ: 87-711-Ενοικίαση- Κουκούλι (Αχαΐα) Γκαρσονιέ ...

230
€ 210

Περισσότερα

   05/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 32 τ.μ.

Κωδ: 87-711-Ενοικίαση- Κουκούλι (Αχαΐα) Γκαρσονιέ ...

Περισσότερα

   05/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

210 € 190

87-17313281.jpg

1 Δωμ. 1 wc 28 τ.μ.

Κωδ.: 87-1731- Πάτρα Άγιος Διονύσιος(Αχαΐα) - ΕΝΟ ...

210
€ 190

Περισσότερα

   18/02/2021

1 Δωμ. 1 wc 28 τ.μ.

Κωδ.: 87-1731- Πάτρα Άγιος Διονύσιος(Αχαΐα) - ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   18/02/2021

profile image  

Φοιτητικό

250 € 230

87-9075368.jpg

1 Δωμ. 1 wc 62 τ.μ.

Κωδ: 87-907- Πάτρα- Μπεγουλάκι(Αχαΐα) Ενοικίαση Δ ...

250
€ 230

Περισσότερα

   10/09/2019

1 Δωμ. 1 wc 62 τ.μ.

Κωδ: 87-907- Πάτρα- Μπεγουλάκι(Αχαΐα) Ενοικίαση Δ ...

Περισσότερα

   10/09/2019

profile image