Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 250

87-11346297.jpg

1 wc 35 τ.μ.

Κωδ: 87-1134- Ομόνοια- Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση Γκ ...


€ 250

Περισσότερα

   24/03/2020

0 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ: 87-1134- Ομόνοια- Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση Γκ ...

Περισσότερα

   24/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 320

85-11389822.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1138- ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικί ...


€ 320

Περισσότερα

   17/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1138- ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικί ...

Περισσότερα

   17/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 220

85-837550.jpg

1 Δωμ. 1 wc 62 τ.μ.

Κωδ: 85-837 - Έξω Αγυιά- Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 220

Περισσότερα

   09/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 62 τ.μ.

Κωδ: 85-837 - Έξω Αγυιά- Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   09/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

85-11659348.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1165- Ενοικίαση- Σκαγιοπούλειο (Αχαΐα) Δί ...


€ 250

Περισσότερα

   10/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1165- Ενοικίαση- Σκαγιοπούλειο (Αχαΐα) Δί ...

Περισσότερα

   10/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 480

85-1117359.jpg

3 Δωμ. 1 wc 97 τ.μ.

Κωδ: 85-1117 - Ενοικίαση- Κέντρο - Πάτρα (Αχαΐα) ...


€ 480

Περισσότερα

   01/02/2020

3 Δωμ. 1 wc 97 τ.μ.

Κωδ: 85-1117 - Ενοικίαση- Κέντρο - Πάτρα (Αχαΐα) ...

Περισσότερα

   01/02/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 320

85-11331328.jpg

1 Δωμ. 1 wc 50 τ.μ.

Κωδ: 85-1133 - Σκαγιοπούλειο - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοι ...


€ 320

Περισσότερα

   17/02/2020

1 Δωμ. 1 wc 50 τ.μ.

Κωδ: 85-1133 - Σκαγιοπούλειο - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοι ...

Περισσότερα

   17/02/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 450

85-11686575.jpg

1 Δωμ. 1 wc 45 τ.μ.

Κωδ: 85-1168- Άγιος Αλέξιος - Πάτρα (Αχαΐα) - ΕΝΟ ...


€ 450

Περισσότερα

   11/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 45 τ.μ.

Κωδ: 85-1168- Άγιος Αλέξιος - Πάτρα (Αχαΐα) - ΕΝΟ ...

Περισσότερα

   11/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 300

85-11696143.jpg

1 Δωμ. 1 wc 56 τ.μ.

Κωδ: 85-1169- ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ- Πάτρα (Αχαΐα) Ενο ...


€ 300

Περισσότερα

   12/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 56 τ.μ.

Κωδ: 85-1169- ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ- Πάτρα (Αχαΐα) Ενο ...

Περισσότερα

   12/03/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 300

85-11272141.jpg

2 Δωμ. 1 wc 62 τ.μ.

Κωδ: 85-1127- ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικί ...


€ 300

Περισσότερα

   06/02/2020

2 Δωμ. 1 wc 62 τ.μ.

Κωδ: 85-1127- ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικί ...

Περισσότερα

   06/02/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 450

85-11675653.jpg

1 Δωμ. 1 wc 45 τ.μ.

Κωδ: 85-1167- Άγιος Αλέξιος - Πάτρα (Αχαΐα) - ΕΝ ...


€ 450

Περισσότερα

   11/03/2020

1 Δωμ. 1 wc 45 τ.μ.

Κωδ: 85-1167- Άγιος Αλέξιος - Πάτρα (Αχαΐα) - ΕΝ ...

Περισσότερα

   11/03/2020

profile image  


  • 1