Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 290

87-15909422.jpg

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Κωδ: 87-1590- Άγιος Διονύσιος- Πάτρα (Αχαΐα) Ενοι ...


€ 290

Περισσότερα

   24/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Κωδ: 87-1590- Άγιος Διονύσιος- Πάτρα (Αχαΐα) Ενοι ...

Περισσότερα

   24/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 240

87-15896070.jpg

1 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ.: 87-1589-Πάτρα Υψηλά Αλώνια- Πάτρα (Αχαΐα) Ε ...


€ 240

Περισσότερα

   24/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 55 τ.μ.

Κωδ.: 87-1589-Πάτρα Υψηλά Αλώνια- Πάτρα (Αχαΐα) Ε ...

Περισσότερα

   24/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

300 € 290

87-15312511.jpg

1 Δωμ. 1 wc 66 τ.μ.

Κωδ.: 87-1531-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίασ ...

300
€ 290

Περισσότερα

   28/09/2020

1 Δωμ. 1 wc 66 τ.μ.

Κωδ.: 87-1531-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   28/09/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 300

87-15861333.jpg

1 Δωμ. 1 wc 32 τ.μ.

Κωδ: 87-1586 - Ενοικίαση - Κέντρο Πάτρας(Αχαΐα) Γ ...


€ 300

Περισσότερα

   22/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 32 τ.μ.

Κωδ: 87-1586 - Ενοικίαση - Κέντρο Πάτρας(Αχαΐα) Γ ...

Περισσότερα

   22/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 150

87-9002638.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-900-Ενοικίαση - Προσφυγικά Πάτρα(Αχαΐα)Δί ...


€ 150

Περισσότερα

   15/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-900-Ενοικίαση - Προσφυγικά Πάτρα(Αχαΐα)Δί ...

Περισσότερα

   15/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 140

85-15573445.jpg

1 Δωμ. 0 wc 26 τ.μ.

Κωδ: 85-1557 - Ζαρουχλέικα - ΠΑΤΡΑ- Ενοικίαση (Αχ ...


€ 140

Περισσότερα

   08/10/2020

1 Δωμ. 0 wc 26 τ.μ.

Κωδ: 85-1557 - Ζαρουχλέικα - ΠΑΤΡΑ- Ενοικίαση (Αχ ...

Περισσότερα

   08/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 280

90-15847617.jpg

1 Δωμ. 1 wc 25 τ.μ.

Κωδ: 90-1584 - ΔΑΣΥΛΛΙΟ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 280

Περισσότερα

   21/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 25 τ.μ.

Κωδ: 90-1584 - ΔΑΣΥΛΛΙΟ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   21/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

90-15829786.jpg

1 Δωμ. 1 wc 37 τ.μ.

Κωδ: 90-1582 - ΔΑΣΥΛΛΙΟ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...


€ 250

Περισσότερα

   21/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 37 τ.μ.

Κωδ: 90-1582 - ΔΑΣΥΛΛΙΟ - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   21/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 230

90-15814085.jpg

1 Δωμ. 1 wc 38 τ.μ.

Κωδ: 90-1581 - Αγυιά - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...


€ 230

Περισσότερα

   21/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 38 τ.μ.

Κωδ: 90-1581 - Αγυιά - Πάτρα (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...

Περισσότερα

   21/10/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

87-15852344.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ.: 87-1585- ΠΡΟΑΣΤΙΟ(Αχαΐα) - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - Γκαρ ...


€ 200

Περισσότερα

   22/10/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ.: 87-1585- ΠΡΟΑΣΤΙΟ(Αχαΐα) - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - Γκαρ ...

Περισσότερα

   22/10/2020

profile image  


  • 1