Ταξινόμηση

€ 26.000

Απόδοση: 0 %

85-8763552.jpg

Κωδ: 85-876

Πωλείται Γραφείο 26 τ.μ.

Πάτρα

1 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδ: 85- 876 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επαγ ...


€ 26.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   17/08/2019

1 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδ: 85- 876 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επαγ ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 19.500

Απόδοση: 12.31 %

1-4983586.jpg

1 Χώροι € 975 / τ.μ. 20 τ.μ.

Κωδ: 1-498 - Πάτρα Κέντρο- ΠΩΛΗΣΗ Γραφείο (Επαγγε ...


€ 19.500

Απόδοση: 12.31 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1 Χώροι € 975 / τ.μ. 20 τ.μ.

Κωδ: 1-498 - Πάτρα Κέντρο- ΠΩΛΗΣΗ Γραφείο (Επαγγε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 120.000

(800 € / τ.μ.)

1-51115591.jpeg

3 Χώροι € 800 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδ: 30360 -Κοτρώνι (Αχαία) - Πώληση Γραφεία (Επα ...


€ 120.000

(800 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   24/01/2019

3 Χώροι € 800 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδ: 30360 -Κοτρώνι (Αχαία) - Πώληση Γραφεία (Επα ...

Περισσότερα

   24/01/2019

profile image  

€ 55.000

Απόδοση: 0 %

1-12072361.jpeg

3 Χώροι € 705 / τ.μ. 78 τ.μ.

Κωδ: 91196- Πάτρα -ΚΈΝΤΡΟ , Πώληση Γραφείο(Επαγγε ...


€ 55.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

3 Χώροι € 705 / τ.μ. 78 τ.μ.

Κωδ: 91196- Πάτρα -ΚΈΝΤΡΟ , Πώληση Γραφείο(Επαγγε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image