Ταξινόμηση

€ 50.000

(1.852 € / τ.μ.)

87-12163015.jpg

Κωδ: 87-1216

Πωλείται Γραφείο 27 τ.μ.

Πάτρα

2 Χώροι € 1.852 / τ.μ. 27 τ.μ.

Κωδ: 87- 1216 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επα ...


€ 50.000

(1.852 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/05/2020

2 Χώροι € 1.852 / τ.μ. 27 τ.μ.

Κωδ: 87- 1216 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επα ...

Περισσότερα

   13/05/2020

profile image  

€ 26.000

Απόδοση: 0 %

85-8763552.jpg

Κωδ: 85-876

Πωλείται Γραφείο 26 τ.μ.

Πάτρα

1 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδ: 85- 876 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επαγ ...


€ 26.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   17/08/2019

1 Χώροι € 1.000 / τ.μ. 26 τ.μ.

Κωδ: 85- 876 - Πάτρα Κέντρο (Αχαΐα) Πώληση - Επαγ ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 120.000

(800 € / τ.μ.)

1-51115591.jpeg

3 Χώροι € 800 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδ: 30360 -Κοτρώνι (Αχαία) - Πώληση Γραφεία (Επα ...


€ 120.000

(800 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   24/01/2019

3 Χώροι € 800 / τ.μ. 150 τ.μ.

Κωδ: 30360 -Κοτρώνι (Αχαία) - Πώληση Γραφεία (Επα ...

Περισσότερα

   24/01/2019

profile image