Ταξινόμηση

€ 95.000

(528 € / τ.μ.)

87-11441253.jpg

3 Χώροι € 528 / τ.μ. 180 τ.μ.

Κωδ: 87-1144 - Τριών Ναυάρχων- Πάτρα (Αχαία) Πώλη ...


€ 95.000

(528 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   26/02/2020

3 Χώροι € 528 / τ.μ. 180 τ.μ.

Κωδ: 87-1144 - Τριών Ναυάρχων- Πάτρα (Αχαία) Πώλη ...

Περισσότερα

   26/02/2020

profile image  

€ 20.000

(250 € / τ.μ.)

85-8745003.jpg

€ 250 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 85-874 - Υψηλά Αλώνια -Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...


€ 20.000

(250 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   17/08/2019

0 Χώροι € 250 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 85-874 - Υψηλά Αλώνια -Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 25.000

(217 € / τ.μ.)

85-7272031.jpg

€ 217 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδ: 85-727 - Αγία Σοφία- Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...


€ 25.000

(217 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   21/05/2019

0 Χώροι € 217 / τ.μ. 115 τ.μ.

Κωδ: 85-727 - Αγία Σοφία- Πάτρα (Αχαία) Πώληση ...

Περισσότερα

   21/05/2019

profile image