Ταξινόμηση

€ 160.000

Απόδοση: 0 %

1-14163761.jpeg

476 τ.μ. € 336 / τ.μ.

Κωδ: 1-141 -ΠΆΤΡΑ - ΑΡΌΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο ...


€ 160.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

476 τ.μ. € 336 / τ.μ.

Κωδ: 1-141 -ΠΆΤΡΑ - ΑΡΌΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 60.000

Απόδοση: 0 %

1-49128131.jpeg

210 τ.μ. € 286 / τ.μ.

Κωδ: 30340 - Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...


€ 60.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

210 τ.μ. € 286 / τ.μ.

Κωδ: 30340 - Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 120.000

Απόδοση: 0 %

85-8794609.jpg

432 τ.μ. € 278 / τ.μ.

Κωδ: 85-879- Άνω Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οι ...


€ 120.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   17/08/2019

432 τ.μ. € 278 / τ.μ.

Κωδ: 85-879- Άνω Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οι ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 170.000

Απόδοση: 0 %

1-3838771.jpeg

Κωδ: 1-383

Πωλείται Οικόπεδο 1800 τ.μ.

Παραλίας

1800 τ.μ. € 94 / τ.μ.

Κωδ: 30248 -Παραλία (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτά ...


€ 170.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1800 τ.μ. € 94 / τ.μ.

Κωδ: 30248 -Παραλία (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτά ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 45.000

Απόδοση: 0 %

1-29798801.jpeg

127 τ.μ. € 354 / τ.μ.

Κωδ: 30192- ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκ ...


€ 45.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

127 τ.μ. € 354 / τ.μ.

Κωδ: 30192- ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκ ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 90.000

Απόδοση: 0 %

1-25278951.jpeg

120 τ.μ. € 750 / τ.μ.

Κωδ: 20128-Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο ...


€ 90.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

120 τ.μ. € 750 / τ.μ.

Κωδ: 20128-Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 120.000

Απόδοση: 0 %

1-30033231.jpeg

1031 τ.μ. € 116 / τ.μ.

Κωδ: 20140- ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΏΝ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπε ...


€ 120.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1031 τ.μ. € 116 / τ.μ.

Κωδ: 20140- ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΏΝ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 65.000

Απόδοση: 0 %

1-9553551.jpeg

1508 τ.μ. € 43 / τ.μ.

Κωδ: 90183- ΑΙΓΙΟ- ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ (Αχαΐα) Πώληση Ο ...


€ 65.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1508 τ.μ. € 43 / τ.μ.

Κωδ: 90183- ΑΙΓΙΟ- ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ (Αχαΐα) Πώληση Ο ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 130.000

(807 € / τ.μ.)

1-9111921.jpeg

161 τ.μ. € 807 / τ.μ.

Κωδ: 90137-Πάτρα - ΜΑΡΟΥΔΑ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδ ...


€ 130.000

(807 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   18/01/2019

161 τ.μ. € 807 / τ.μ.

Κωδ: 90137-Πάτρα - ΜΑΡΟΥΔΑ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδ ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 35.000

Απόδοση: 0 %

1-28063361.jpeg

134 τ.μ. € 261 / τ.μ.

Κωδ: 90301-ΜΑΓΟΎΛΑ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτάσ ...


€ 35.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

134 τ.μ. € 261 / τ.μ.

Κωδ: 90301-ΜΑΓΟΎΛΑ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτάσ ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  


  • 1