Ταξινόμηση

€ 55.000

(322 € / τ.μ.)

87-11702454.jpg

171 τ.μ. € 322 / τ.μ.

Κωδ: 87-1170-ΡΙΟ(Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτάσεις ...


€ 55.000

(322 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   16/03/2020

171 τ.μ. € 322 / τ.μ.

Κωδ: 87-1170-ΡΙΟ(Αχαΐα) Πώληση Οικόπεδο (Εκτάσεις ...

Περισσότερα

   16/03/2020

profile image  

€ 85.000

Απόδοση: 3.53 %

1-9553551.jpeg

1508 τ.μ. € 56 / τ.μ.

Κωδ: 1-95- ΑΙΓΙΟ- ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ (Αχαΐα) Πώληση Οι ...


€ 85.000

Απόδοση: 3.53 %

Περισσότερα

   18/01/2019

1508 τ.μ. € 56 / τ.μ.

Κωδ: 1-95- ΑΙΓΙΟ- ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ (Αχαΐα) Πώληση Οι ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 25.000

(42 € / τ.μ.)

87-11605478.jpg

Κωδ: 87-1160

Πωλείται Οικόπεδο 600 τ.μ.

Μεσσατίδα

600 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 87-1160 Καλλιθέα (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο ( ...


€ 25.000

(42 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/03/2020

600 τ.μ. € 42 / τ.μ.

Κωδ: 87-1160 Καλλιθέα (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπεδο ( ...

Περισσότερα

   06/03/2020

profile image  

€ 230.000

Απόδοση: 4.17 %

85-11507471.jpg

2000 τ.μ. € 115 / τ.μ.

Κωδ: 85-1150- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...


€ 230.000

Απόδοση: 4.17 %

Περισσότερα

   03/03/2020

2000 τ.μ. € 115 / τ.μ.

Κωδ: 85-1150- ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικ ...

Περισσότερα

   03/03/2020

profile image  

€ 180.000

Απόδοση: 0 %

85-11288311.jpg

Κωδ: 85-1128

Πωλείται Οικόπεδο 3000 τ.μ.

Ωλένια

3000 τ.μ. € 60 / τ.μ.

Κωδ: 85-1128- ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...


€ 180.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   14/02/2020

3000 τ.μ. € 60 / τ.μ.

Κωδ: 85-1128- ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...

Περισσότερα

   14/02/2020

profile image  

€ 75.000

Απόδοση: 0 %

1-25278951.jpeg

120 τ.μ. € 625 / τ.μ.

Κωδ: 1-252 - Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπε ...


€ 75.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

120 τ.μ. € 625 / τ.μ.

Κωδ: 1-252 - Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Πώληση Οικόπε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 350.000

Απόδοση: 0 %

87-9864918.jpg

6200 τ.μ. € 56 / τ.μ.

Κωδ: 87-986-Καστελόκαμπος Πάτρα (Αχαΐα) Πώληση Οι ...


€ 350.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   31/10/2019

6200 τ.μ. € 56 / τ.μ.

Κωδ: 87-986-Καστελόκαμπος Πάτρα (Αχαΐα) Πώληση Οι ...

Περισσότερα

   31/10/2019

profile image  

€ 60.000

Απόδοση: 0 %

1-49128131.jpeg

210 τ.μ. € 286 / τ.μ.

Κωδ: 30340 - Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...


€ 60.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

210 τ.μ. € 286 / τ.μ.

Κωδ: 30340 - Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οικόπε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 120.000

Απόδοση: 0 %

85-8794609.jpg

432 τ.μ. € 278 / τ.μ.

Κωδ: 85-879- Άνω Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οι ...


€ 120.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   17/08/2019

432 τ.μ. € 278 / τ.μ.

Κωδ: 85-879- Άνω Καστελόκαμπος (Αχαΐα) Πώληση- Οι ...

Περισσότερα

   17/08/2019

profile image  

€ 150.000

Απόδοση: 0 %

1-14889191.jpeg

10500 τ.μ. € 14 / τ.μ.

Κωδ: 90240-ΑΊΓΙΟ- ΔΙΓΕΛΙΏΤΙΚΑ (Αχαΐα) Πώληση Οικό ...


€ 150.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   18/01/2019

10500 τ.μ. € 14 / τ.μ.

Κωδ: 90240-ΑΊΓΙΟ- ΔΙΓΕΛΙΏΤΙΚΑ (Αχαΐα) Πώληση Οικό ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  


  • 1