Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 300

90-12589969.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ:90-1258 - Πάτρα - Αγίου Διονυσίου (Αχαΐα) Ενο ...


€ 300

Περισσότερα

   29/05/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ:90-1258 - Πάτρα - Αγίου Διονυσίου (Αχαΐα) Ενο ...

Περισσότερα

   29/05/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 180

85-1321159.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1321-ΚΕΝΤΡΟ Πάτρας - (Αχαΐα) Ενοικίαση- S ...


€ 180

Περισσότερα

   26/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1321-ΚΕΝΤΡΟ Πάτρας - (Αχαΐα) Ενοικίαση- S ...

Περισσότερα

   26/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 180

87-12647550.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-1264-Ενοικίαση- Σκαγιοπούλειο (Αχαΐα) Γκα ...


€ 180

Περισσότερα

   01/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 87-1264-Ενοικίαση- Σκαγιοπούλειο (Αχαΐα) Γκα ...

Περισσότερα

   01/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 240

85-13133470.jpg

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1313- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ - (Αχαΐα) Ενοικίαση- ΕΥΡ ...


€ 240

Περισσότερα

   22/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Κωδ: 85-1313- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ - (Αχαΐα) Ενοικίαση- ΕΥΡ ...

Περισσότερα

   22/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

85-13127886.jpg

1 Δωμ. 1 wc 27 τ.μ.

Κωδ: 85-1312- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ - (Αχαΐα) Ενοικίαση - St ...


€ 200

Περισσότερα

   22/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 27 τ.μ.

Κωδ: 85-1312- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ - (Αχαΐα) Ενοικίαση - St ...

Περισσότερα

   22/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 220

85-10729743.jpg

1 Δωμ. 1 wc 25 τ.μ.

Κωδ: 85-1072 - Ακταίο/ Ρίο (Αχαΐα) Ενοικίαση Stud ...


€ 220

Περισσότερα

   19/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 25 τ.μ.

Κωδ: 85-1072 - Ακταίο/ Ρίο (Αχαΐα) Ενοικίαση Stud ...

Περισσότερα

   19/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 240

85-13072891.jpg

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ: 85-1307-Ενοικίαση- Αγία Σοφία Πάτρας (Αχαΐα) ...


€ 240

Περισσότερα

   19/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Κωδ: 85-1307-Ενοικίαση- Αγία Σοφία Πάτρας (Αχαΐα) ...

Περισσότερα

   19/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

87-7872010.jpg

1 Δωμ. 1 wc 33 τ.μ.

Κωδ: 87-787 -Ενοικίαση- Ανθούπολη (Αχαΐα) Γκαρσον ...


€ 200

Περισσότερα

   18/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 33 τ.μ.

Κωδ: 87-787 -Ενοικίαση- Ανθούπολη (Αχαΐα) Γκαρσον ...

Περισσότερα

   18/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 200

85-13053375.jpg

1 Δωμ. 1 wc 27 τ.μ.

Κωδ: 85-1305- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ - (Αχαΐα) Ενοικίαση - S ...


€ 200

Περισσότερα

   17/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 27 τ.μ.

Κωδ: 85-1305- ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ - (Αχαΐα) Ενοικίαση - S ...

Περισσότερα

   17/06/2020

profile image  

Φοιτητικό

€ 250

85-12933758.jpg

1 Δωμ. 1 wc 28 τ.μ.

Κωδ: 85-1293-Ενοικίαση- Κέντρο Πάτρας (Αχαΐα) Stu ...


€ 250

Περισσότερα

   12/06/2020

1 Δωμ. 1 wc 28 τ.μ.

Κωδ: 85-1293-Ενοικίαση- Κέντρο Πάτρας (Αχαΐα) Stu ...

Περισσότερα

   12/06/2020

profile image  


  • 1