Ταξινόμηση

€ 100

85-17835285.jpg

1 Χώροι € 13 / τ.μ. 8 τ.μ.

Κωδ: 85-1783 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 100

Περισσότερα

   16/03/2021

1 Χώροι € 13 / τ.μ. 8 τ.μ.

Κωδ: 85-1783 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   16/03/2021

profile image  

€ 480

87-17998877.jpg

4 Χώροι € 4 / τ.μ. 110 τ.μ.

87-1799 Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Γραφείο, (Επαγγ ...


€ 480

Περισσότερα

   26/03/2021

4 Χώροι € 4 / τ.μ. 110 τ.μ.

87-1799 Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Γραφείο, (Επαγγ ...

Περισσότερα

   26/03/2021

profile image  

€ 200

85-17389970.jpg

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ: 85-1738 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 200

Περισσότερα

   23/02/2021

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ: 85-1738 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   23/02/2021

profile image  

€ 230

85-17407990.jpg

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 39 τ.μ.

Κωδ: 85-1740 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...


€ 230

Περισσότερα

   24/02/2021

2 Χώροι € 6 / τ.μ. 39 τ.μ.

Κωδ: 85-1740 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικίασ ...

Περισσότερα

   24/02/2021

profile image  

€ 200

87-17184250.jpg

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 24 τ.μ.

Κωδ.: 87-1718 - Πάτρα Κέντρο- (Αχαία) - Ενοικίαση ...


€ 200

Περισσότερα

   11/02/2021

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 24 τ.μ.

Κωδ.: 87-1718 - Πάτρα Κέντρο- (Αχαία) - Ενοικίαση ...

Περισσότερα

   11/02/2021

profile image  

€ 350

85-1046122.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 70 τ.μ.

Κωδ.: 85-1046- ΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...


€ 350

Περισσότερα

   07/12/2020

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 70 τ.μ.

Κωδ.: 85-1046- ΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση - ...

Περισσότερα

   07/12/2020

profile image  

€ 350

90-15531630.jpg

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 86 τ.μ.

Κωδ: 90-1553 - Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Επαγγελμ ...


€ 350

Περισσότερα

   06/10/2020

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 86 τ.μ.

Κωδ: 90-1553 - Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Επαγγελμ ...

Περισσότερα

   06/10/2020

profile image  

€ 7.500

1-31294481.jpeg

€ 4 / τ.μ. 1880 τ.μ.

Κωδ: 30199- Πάτρα -ΚΕΝΤΡΟ , Ενοικίαση Γραφείο (Επ ...


€ 7.500

Περισσότερα

   18/01/2019

0 Χώροι € 4 / τ.μ. 1880 τ.μ.

Κωδ: 30199- Πάτρα -ΚΕΝΤΡΟ , Ενοικίαση Γραφείο (Επ ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 350

1-105891.jpeg

1 Χώροι € 4 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδ: 1-10- Πάτρα - Κέντρο (Αχαΐα) Ενοικίαση Γραφε ...


€ 350

Περισσότερα

   18/01/2019

1 Χώροι € 4 / τ.μ. 100 τ.μ.

Κωδ: 1-10- Πάτρα - Κέντρο (Αχαΐα) Ενοικίαση Γραφε ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

€ 180

87-6694626.jpg

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 23 τ.μ.

87-669- Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Γραφείο, (Επαγγ ...


€ 180

Περισσότερα

   24/04/2019

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 23 τ.μ.

87-669- Πάτρα - Κέντρο, Ενοικίαση Γραφείο, (Επαγγ ...

Περισσότερα

   24/04/2019

profile image  


  • 1