Ταξινόμηση

€ 1.300

87-8118618.jpg

€ 2 / τ.μ. 525 τ.μ.

Κωδ: 87-811 - Συχαινά(Αχαία) - Ενοικίαση Κατάστημ ...


€ 1.300

Περισσότερα

   08/07/2019

0 Χώροι € 2 / τ.μ. 525 τ.μ.

Κωδ: 87-811 - Συχαινά(Αχαία) - Ενοικίαση Κατάστημ ...

Περισσότερα

   08/07/2019

profile image  

€ 200

87-16394226.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 44 τ.μ.

Κωδ.: 87-1639 - Πράτσικας - (Αχαία) - Ενοικίαση Κ ...


€ 200

Περισσότερα

   07/01/2021

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 44 τ.μ.

Κωδ.: 87-1639 - Πράτσικας - (Αχαία) - Ενοικίαση Κ ...

Περισσότερα

   07/01/2021

profile image  

€ 1.500

1-19824810.jpeg

3 Χώροι € 12 / τ.μ. 130 τ.μ.

Κωδ.: 1-198 - Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση Κα ...


€ 1.500

Περισσότερα

   04/02/2021

3 Χώροι € 12 / τ.μ. 130 τ.μ.

Κωδ.: 1-198 - Πάτρα - ΚΕΝΤΡΟ (Αχαΐα) Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   04/02/2021

profile image  

€ 190

87-16383728.jpg

1 Χώροι € 6 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδ.: 87-1638 - Σκαγιοπούλειο - (Αχαία) - Ενοικί ...


€ 190

Περισσότερα

   07/01/2021

1 Χώροι € 6 / τ.μ. 30 τ.μ.

Κωδ.: 87-1638 - Σκαγιοπούλειο - (Αχαία) - Ενοικί ...

Περισσότερα

   07/01/2021

profile image  

€ 330

85-15881651.jpg

1 Χώροι € 10 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ.: 85-1588 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικία ...


€ 330

Περισσότερα

   23/10/2020

1 Χώροι € 10 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ.: 85-1588 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικία ...

Περισσότερα

   23/10/2020

profile image  

€ 200

90-15709797.jpg

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 65 τ.μ.

Κωδ: 90-1570 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...


€ 200

Περισσότερα

   14/10/2020

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 65 τ.μ.

Κωδ: 90-1570 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   14/10/2020

profile image  

€ 320

90-15694837.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 90-1569 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...


€ 320

Περισσότερα

   14/10/2020

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 90-1569 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   14/10/2020

profile image  

€ 1.500

90-15385757.jpg

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 200 τ.μ.

Κωδ: 90-1538 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ενοικίαση Κατάστημα (Επ ...


€ 1.500

Περισσότερα

   01/10/2020

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 200 τ.μ.

Κωδ: 90-1538 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ενοικίαση Κατάστημα (Επ ...

Περισσότερα

   01/10/2020

profile image  

€ 200

1-40074021.jpeg

2 Χώροι € 3 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 80111 -Πάτρα - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Ενοικίαση Κατάστη ...


€ 200

Περισσότερα

   18/01/2019

2 Χώροι € 3 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 80111 -Πάτρα - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Ενοικίαση Κατάστη ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

Προτεινόμενο

€ 330

90-1520716.jpg

2 Χώροι € 4 / τ.μ. 90 τ.μ.

Κωδ: 90-1520 - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- (Αχαία) - Ενοικίαση Κατ ...


€ 330

Περισσότερα

   22/09/2020

2 Χώροι € 4 / τ.μ. 90 τ.μ.

Κωδ: 90-1520 - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- (Αχαία) - Ενοικίαση Κατ ...

Περισσότερα

   22/09/2020

profile image  


  • 1