Ταξινόμηση

€ 950

85-13302931.jpg

3 Χώροι € 3 / τ.μ. 300 τ.μ.

Κωδικός: 85-1330 -ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ- Πάτρα- Ενοικίαση Κ ...


€ 950

Περισσότερα

   02/07/2020

3 Χώροι € 3 / τ.μ. 300 τ.μ.

Κωδικός: 85-1330 -ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ- Πάτρα- Ενοικίαση Κ ...

Περισσότερα

   02/07/2020

profile image  

€ 330

85-15881651.jpg

1 Χώροι € 10 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ.: 85-1588 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικία ...


€ 330

Περισσότερα

   23/10/2020

1 Χώροι € 10 / τ.μ. 34 τ.μ.

Κωδ.: 85-1588 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ - (Αχαία) - Ενοικία ...

Περισσότερα

   23/10/2020

profile image  

€ 200

90-15709797.jpg

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 65 τ.μ.

Κωδ: 90-1570 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...


€ 200

Περισσότερα

   14/10/2020

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 65 τ.μ.

Κωδ: 90-1570 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   14/10/2020

profile image  

€ 320

90-15694837.jpg

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 90-1569 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...


€ 320

Περισσότερα

   14/10/2020

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 60 τ.μ.

Κωδ: 90-1569 - Πάτρα - ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ - Ενοικίαση Κα ...

Περισσότερα

   14/10/2020

profile image  

€ 1.500

90-15385757.jpg

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 200 τ.μ.

Κωδ: 90-1538 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ενοικίαση Κατάστημα (Επ ...


€ 1.500

Περισσότερα

   01/10/2020

2 Χώροι € 8 / τ.μ. 200 τ.μ.

Κωδ: 90-1538 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ενοικίαση Κατάστημα (Επ ...

Περισσότερα

   01/10/2020

profile image  

€ 200

1-40074021.jpeg

2 Χώροι € 3 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 80111 -Πάτρα - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Ενοικίαση Κατάστη ...


€ 200

Περισσότερα

   18/01/2019

2 Χώροι € 3 / τ.μ. 80 τ.μ.

Κωδ: 80111 -Πάτρα - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Ενοικίαση Κατάστη ...

Περισσότερα

   18/01/2019

profile image  

Προτεινόμενο

€ 330

90-1520716.jpg

2 Χώροι € 4 / τ.μ. 90 τ.μ.

Κωδ: 90-1520 - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- (Αχαία) - Ενοικίαση Κατ ...


€ 330

Περισσότερα

   22/09/2020

2 Χώροι € 4 / τ.μ. 90 τ.μ.

Κωδ: 90-1520 - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- (Αχαία) - Ενοικίαση Κατ ...

Περισσότερα

   22/09/2020

profile image  

€ 450

90-1473633.jpg

3 Χώροι € 2 / τ.μ. 205 τ.μ.

Κωδ: 90-1473 - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ - Ενοικίαση Κατάστημα ...


€ 450

Περισσότερα

   03/09/2020

3 Χώροι € 2 / τ.μ. 205 τ.μ.

Κωδ: 90-1473 - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ - Ενοικίαση Κατάστημα ...

Περισσότερα

   03/09/2020

profile image  

€ 240

87-13485440.jpg

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 56 τ.μ.

Κωδ:87-1348 -ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Ενοικίαση Κατάστημα ( ...


€ 240

Περισσότερα

   13/07/2020

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 56 τ.μ.

Κωδ:87-1348 -ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Ενοικίαση Κατάστημα ( ...

Περισσότερα

   13/07/2020

profile image  

€ 1.000

85-13224437.jpg

3 Χώροι € 7 / τ.μ. 140 τ.μ.

Κωδ: 85-1322- Μέση Αγυιά (Αχαία) - Ενοικίαση Κατά ...


€ 1.000

Περισσότερα

   26/06/2020

3 Χώροι € 7 / τ.μ. 140 τ.μ.

Κωδ: 85-1322- Μέση Αγυιά (Αχαία) - Ενοικίαση Κατά ...

Περισσότερα

   26/06/2020

profile image  


  • 1